Cursus website maken
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Maasbeeld, waarvan Workshop-website een onderdeel is, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home


Zuidpolderstraat 49B
3074XT Rotterdam

Charlotte Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van Maasbeeld – Workshop-website. Zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die ik verwerk

Maasbeeld – Workshop-website verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (anoniem via statistieken)
– Internetbrowser en apparaat type (anoniem via statistieken)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Doel en grondslag
Maasbeeld – Workshop-website verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Maasbeeld – Workshop-website neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Maasbeeld – Workshop-website gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Adresboek Mac: adresgegevens voor klantcontact;
Mailchimp: aanmelding Nieuwsbrief: naam en emailadres worden hier opgeslagen met verwerkersovereenkomst;
Bento: gegevens voor onderhoud websites achter slot en grendel.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Maasbeeld – Workshop-website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia > tot opheffing bedrijf > mogelijk hernieuwd contact;
Adres > tot opheffing bedrijf > mogelijk hernieuwd contact;
Mailadres en naam > tot opzegging of opheffing bedrijf > nieuwsbrieven.
Delen van persoonsgegevens met derden
Maasbeeld – Workshop-website verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Workshop-website.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Workshop-website.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
De trackingcookies zijn alleen bij het gebruik van share-knoppen naar Facebook ed., niet voor advertentiedoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maasbeeld – Workshop-website en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je een kopie van je identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Maasbeeld – Workshop-website wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Maasbeeld – Workshop-website neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via .
Maasbeeld – Workshop-website heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
De website verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding met SSL. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Met verwerkers als Mailchimp heeft Maasbeeld een verwerkersovereenkomst.

Deze privacyverklaring is samengesteld via: https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/start/

Bijgewerkt op 17 mei 2018