Hulp bij WordPress: instellingen in thema Kalium
Hulp bij WordPress: instellingen in thema Kalium

Hulp bij WordPress: instellingen in thema Kalium

Hulp bij instellingen in thema Kalium

Mijn hulp bij de WordPress-website van Kesp Architectuur bestond uit een aantal instellingen in het Thema waar de maakster op vastliep. En passant stelde ze een aantal vragen over bepaalde onderdelen in het dashboard.
• Doel van de website: Portfolio van werk en duidelijk maken dat dàt heel divers is, zodat je met uiteenlopende vragen m.b.t. architectuur bij het bureau terecht kunt.
• Thema: Kalium

www.kesp-architectuur.nl

schermprint kesp-architectuur.nl